Tıbbi Onkologlar


Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik

Ad, Soyad: Abdullah Büyükçelik Çalıştığı Kurum: Kayseri Acıbadem Hastanesi

Doç. Dr. Alper Can

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gazi Osmanpaşa Hastanesinde onkoloğum.

Prof. Dr. Bülent Berkarda

Cerrahpaşalıyım. İç hastalıkları, hematoloji ve tıbbi onkoloji uzmanıyım. İç hastalıkları profesörüyüm. Halen emekliyim

Doç. Dr. Hasan Üstün

Tıbbi (Medikal) onkolog olarak kanserli hastayı kurumumuzun kanser konseyinde değerlendirerek hastanın tedavi planının …

Prof. Dr. Hasan Şenol Coşkun

Mezun Olduğu Fakülte: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İhtisas Yaptığı Kurum ve Yılı: Ankara Tıp 1998 Yanda…

Prof. Dr. Hüseyin Abalı

Mezun Olduğu Fakülte: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhtisas Yaptığı Kurum ve Yılı: Hacettepe Üniversites…

Uzm. Dr. Kübra Aydın

Mezun Olduğu Fakülte: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001 İhtisas Yaptığı Kurum ve Yılı : Şişli Etfal Hastan…

Doç. Dr. Mesut Şeker

Ad, Soyad: Mesut Şeker Mezun Olduğu Fakülte: Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi, 1996 İhtisas Yaptığı Kurum ve …

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Canhoroz

Tıbbi Onkoloji Uzmanı olarak kanser tanısı almış olan hastaların tedavi ve takiplerinin belirlenmesi ve uygulanması.

Prof. Dr. Necdet Üskent

Mezun Olduğu Fakülte: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İhtisas Yaptığı Kurum ve Yılı: GATA 1975 - 1979 Y…

Prof. Dr. Serdar Turhal

Mezun Olduğu Fakülte: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İhtisas Yaptığı Kurum ve Yılı: Yale Üniversitesi 1990-1993 …

Uzm. Dr. Tülay Akman

Balıkesir Devlet Hastanesi Mail : tulaytuzel@gmail.com Tel : 0266 245 90 20

Uzm. Dr. İsa Dede

Mezun Olduğu Fakülte: Ankara Numune Hastanesi, 2010 Yandal İhtisası Yaptığı Kurum ve Yılı: Ankara Üniversitesi …